ZOEKEN:

Sui (581-618) 隋

Keizer Yangdi

Keizer Yangdi (r604-618)

07-SuiDe Noordelijke Zhou werd in 581 door een van zijn eigen Chinese generaals, Yang Jian, omvergeworpen. Diens Sui-dynastie veroverde in 589 ook het zuiden, waarmee de Chinese eenheid opnieuw werd hersteld. Keizer Wendi, zoals Yang Jian werd genoemd, zorgde dat noord en zuid niet alleen militair maar ook institutioneel werden verenigd. Hij zette een centraal staatsapparaat op, met grote nadruk op verdienste om zo de invloed van de adel in te dammen. Zijn belastingsysteem was efficiënt en hij voerde een wetscode voor heel China in. Bij zijn dood in 604 was het Chinese rijk weer zeer welvarend. De hoofdstad Chang’an (Xi’an) was de grootste en rijkste stad ter wereld.

Yangdi, die zijn vader opvolgde, bracht verdere verbeteringen aan in het systeem van staatsbestuur, opleidingen en examens. Hij versterkte de controle over de Zijderoute, wist door een beleid van verdeel-en-heers de Turkse dreiging in het noordwesten te niet te doen en heroverde Noord-Vietnam. Yangdi liet enorme bouwwerken uitvoeren in Chang’an en aan de Grote Muur, liet kanalen en wegen aanleggen (waardoor de hoofdstad werd verbonden met Yangzhou en de rijstgebieden van de Yangtze-delta) en gaf opdracht tot de herbouw van Luoyang als oostelijke en tweede hoofdstad.

Dit alles betekende een enorme belasting voor de boeren die als dwangarbeiders het werk moesten uitvoeren. Daarbij kwamen drie massale expedities tegen Korea. Overal in Noord-China braken boerenopstanden uit. Yangdi werd in 618 vermoord.

<- Zuid & Noord | Geschiedenis tot 1949 | -> Tang