ZOEKEN:

Sanguo (220-280) 三国

06-SanguoDe Han-dynastie viel in 220 na Chr. In de daarop volgende periode was China verdeeld in `Drie Rijken‘ (Sanguo): Wei in het noorden, Shu Han in het zuidwesten, Wu in het zuidoosten. Het was een van de bloedigste periodes in de Chinese geschiedenis. Tijdens de Sanguo zou de bevolking van China zijn gedecimeerd van 56 miljoen naar 16 miljoen mensen. Ook als deze tellingen niet kloppen, duiden ze op veel strijd. De periode is overgeleverd als een tijd van grote krijgshelden en strategen.

Zhuge Liang

Zhuge Liang, de geniale strateeg van Liu Bei. Chengdu | Wuhousi

Shu Han 蜀漢 (221-263), met Chengdu (in het huidige Sichuan) als hoofdstad, werd gesticht door Liu Bei, een ver familielid van de Han-dynastie, die zich beschouwde als legitieme opvolger van de Han. Shu, met als hoofdstad Chengdu en als economische basis het vruchtbare Sichuan, breidde zich zuidwaarts uit tot in de huidige provincie Yunnan, vooral door de kwaliteiten van de legendarische strateeg en minister Zhuge Liang.

Wei 魏 (220-265), met Luoyang als hoofdstad, baseerde zich op een strak bestuur en grote landbouwprojecten met militaire kolonisaties. In 263 slaagde Wei er in om Shu Han te veroveren.

Wu 吳 (221-280) had de Yangzi-delta en de rijstgebieden van het zuidoosten als economische basis. Wu was georganiseerd rond machtige clans die de zuidelijke gebieden overheersten en koloniseerden. In Wu woonden voornamelijk niet-Hanchinese volkeren als de Min, Yue en Dai, die wegtrokken of langzaam assimileerden.

San Guo, de roman 三国演义

Over de periode van de Drie Rijken is, zoals gebruikelijk in de Chinese geschiedschrijving, tijdens de daaropvolgende dynastie een officiële kroniek geschreven. Deze Sanguo Zhi werd in 285-297 samengesteld door een voormalige minister van Shu.

Veel invloedrijker was de Sanguo Yanyi, de roman over de Drie Rijken die 900 jaar later, tijdens de Ming, werd geschreven. De ‘Romance of the Three Kingdoms‘ omvat de periode 184 tot 280. De roman begint met de opstand van de Gele Tulbanden en eindigt met de hereniging in de Jin. De schrijver kiest de zijde van Liu Bei (Shu Han) in zijn strijd tegen zijn rivaal Cao Cao (Wei). Hij beschrijft het verbond tussen Liu Bei en Sun Quan (Wu) en de genialiteit van de strateeg Zhuge Liang, de adviseur van Liu Bei. De roman beschrijft de heroïeke strijd, de krijgslisten, maar ook de diplomatie en de intriges, de karakters van de hoofdrolspelers, maar ook de gevolgen voor de gewone mensen.

De Sanguo Yanyi is de meest beroemde historische roman in China en vrijwel iedereen kent de verhalen uit dit boek, ook door de vele populaire versies die ervan zijn verschenen en de tv-series, films en games die op basis van de verhalen zijn gemaakt. Een van de meest bekende scenes is de Slag van de Rode Klif. Hier de trailer van de filmversie van John Woo uit 2009:

<- Han | Geschiedenis tot 1949 | -> Jin