ZOEKEN:

QUANZHOU 泉州

De havenstad Quanzhou ligt in de provincie Fujian, 196 km ten zuiden van Fuzhou en 106 km ten noorden van Xiamen. Quanzhou is een prefectuur met een totale bevolking van 7,5 miljoen mensen. In de stad zelf wonen slechts 185.000 mensen. Quanzhou ligt aan een verzilte baai in het hart van het Minnan-gebied (Minnan = ten zuiden van de Min-rivier). Quanzhou was vroeger een belangrijke haven, een van de toegangspoorten tot China. Heden ten dage is Quanzhou bekend om zijn cultuurhistorisch erfgoed.

Quanzhou-straatbeeld-K2011-

Quanzhou is een prima plaats om wandelend te verkennen. Vele huizen en winkeltjes langs de smalle zijstraten en stegen dateren nog uit de Ming- en Qing-tijd (1368-1912). In het centrum is veel laagbouw. In de stad staan vele tempels, waarvan we vele in recente jaren zijn gerestaureerd.

Het klimaat van Quanzhou is subtropisch. De zomertemperatuur bereikt vaak 32°C, terwijl het in januari en februari zelden kouder dan 4°C wordt. In juli-september is er kans op tyfonen langs de kust.

Quanzhou was al in de Tang-dynastie (618-906) een ommuurde stad. Tijdens de Song (960-1279) was er een bloeiende buitenlandse handel en vestigden zich vele buitenlandse kooplieden in de stad. Begin 14e eeuw telde Quanzhou een half miljoen mensen en was het de grootste haven van Azië. Er waren een kleine christelijke en een grote islamitische gemeenschap, afkomstig uit West-Azië. Marco Polo stond verbaasd over de grote rijkdom en bedrijvigheid van de stad.

Na de grote ontdekkingsreizen van Zheng He besloot de Ming-keizer in de 15e eeuw om China af te sluiten voor het buitenland. Bovendien verziltte te haven. Quanzhou raakte in een neergaande lijn. De overgang van de Ming naar de Qing in de 17e eeuw ging gepaard met veel strijd in Fujian. Dat zorgde voor een grootscheepse emigratiegolf naar Taiwan en Zuidoost-Azië.

In de 20e eeuw bleef Quanzhou aan de zijlijn staan wat betreft modernisering. Daardoor bleven vele oude gebouwen bewaard. Pas de laatste decennia is er sprake van ontwikkeling, deels gestuurd vanuit de overheid, deels door de investeringen van Overzeese Chinezen wier voorvaderen uit dit gebied komen.

Kaiyuan Tempel

De Kaiyuan Tempel (开元寺, Kaiyuansi) is een grote en fraaie boeddhistische tempel. Hij dateert uit 686, maar werd, na een brand, in de 14e eeuw herbouwd. Toen leefden er meer dan duizend monniken.

Via een poort bereikt u een binnenhof met een 1300 jaar oude moerbeiboom. In de Ganlu Ordinatiezaal staan een groot sandelhouten beeld van Vairocana, vier paren krijgshaftige bewakers en een tweede reeks apsaras, die muziekinstrumenten bespelen.

De enorme Hoofdzaal bevat honderd pilaren. In de zaal staan vijf gouden Boeddha’s en beelden van de 18 arhats (leerlingen van Boeddha) en talrijke Bodhisattva’s. Langs de balken zijn 24 apsaras te zien, een Indiaas motief dat in Chinese tempels zelden voorkomt. Ook zijn er steengravures in Brahmaanse stijl te bewonderen. Deze wijzen op de historische banden van Quanzhou met de hindoeïstische en boeddhistische naties van Zuidoost-Azië.

Een ervan is gewijd aan de geschiedenis van de tempel.De tempel is goed bijgehouden en achter op het terrein zijn diverse relatief nieuwe gebouwen.

Voor de Kaiyuan Tempel is een terras, de Yuetai. Daarop staan 200 meter van elkaar de Tweeling Pagodes (Shuang Ta), achthoekige pagodes van vijf verdiepingen. De 48 meter hoge oostelijke Zhenguo Pagode werd in 865 van hout gebouwd, maar is in 1250 in steen herbouwd. De 44 meter hoge westelijke Renshou Pagode dateert uit 916 gebouwd en is in 1228 herbouwd. Het zijn de grootste stenen pagodes van China. Op de begane grond van de Oostelijke Pagode zijn uitgesneden taferelen uit het leven van Sakyamuni, de historische Boeddha. De Westelijke Pagode is versierd met vogel- en bloemmotieven.

Yuanmiao Tempel

Iets ten oosten van de Kaiyuan Tempel staat, aan het eind van de Zhangyuan Straat, even ten zuiden van de Dong Jie, de zeer uitbundig gedecoreerde daoïstische Yuanmiao Tempel (元妙观, Yuanmiao Guan). Hij is in 2011 geheel gerenoveerd. Het belangrijkste beeld is dat van de Jade Keizer. An de zuidkant van de Yuanmiao is de Xuanmiao (玄妙古观, Xuanmiao Guguan).

Chengtian Tempel

Quanzhou-Chentiansi-K2011-(De Chengtian Tempel (承天寺, Chengtiansi) is een grote en levendige boeddhistische tempel aan de Zhongshan Straat, een stukje ten zuidoosten van de Zhangyuan Tempel.

Chengxin Pagode

De Chengxin Pagode (城心塔, Chengxingta), ook Dinxin Toren genoemd, markeerde vroeger het centrum van de stad. De kleine pagode is 8 meter hoog en staat aan een steegje.

Maritiem Museum

Quanzhou-Maritiem-Museum-K2In het oosten van de stad, bij het Donghu Park, is het Historische Museum van de Buitenlandse Handel (海外交通史博物馆, Quanzhou Haiwai Jiaotong Shibowuguan). De handel bestond eeuwenlang uit voornamelijk luxe goederen. De belangrijkste importen waren specerijen, kleurstoffen, katoen, goud, zwaarden, rinoceroshoorn, ivoor, edelstenen en pauwenveren. De centrale regering moedigde de export van zijde en porselein aan, maar kon het wegvloeien van edelmetalen als goud, zilver en koper niet tegenhouden. In de Song (1127-1279) werd de overzeese handel bevorderd, o.a. door beloningen voor nieuwe uitvindingen in de scheepsbouw uit te loven en een marine op te bouwen om de koopvaardijschepen te beschermen. Ming-keizer Yong Le zond tussen 1405 en 1433 zeven expedities uit, die geleid werden door de paleiseunuch Zheng He, die kwam uit een moslimfamilie in Quanzhou. De vloten zeilden naar Zuidoost-Azië, Sumatra en Java, India, de Perzische Golf, de Rode Zee en Oost-Afrika. Deze expedities kwamen met de dood van Yong Le tot een einde, zowel vanwege de kosten, als vanwege het verzet van de hoge ambtenaren die jaloers waren op de macht van de eunuchen. China’s dagen als grote zeenatie waren voorbij. De Ming keerde zich naar binnen.

In het museum wordt ook aandacht geschonken aan de geschiedenis van de Arabieren in Quanzhou. Zo staat hier een aantal Arabische graftombes van kooplieden die hier tijdens Quanzhou’s bloeiperiode handel dreven. Zij kwamen meestentijds uit het Midden-Oosten, net als vele matrozen die de schepen bemanden.

In het museum is een expositie van de geschiedenis van de handel van Quanzhou, met o.a. voorbeelden van porselein en aardewerk. Boven is een expositie van de Chinese scheepvaart door de eeuwen heen, met veel modellen van schepen en enkele tableaus. Natuurlijk is er ook aandacht voor admiraal Zheng He en zijn zeereizen en voor het verslaan van de Nederlanders op Taiwan door Zheng Chenggong (Koxinga). In 2019 wordt het museum gerenoveerd en dan kunnen gedeelten gesloten zijn.

Quanzhou-Islam-Exhibitie-K2Naast het Maritieme Museum is de Quanzhou Islamic Culture Exhibit, een hal speciaal gewijd aan de handel met en invloed van islamitische handelaren uit o.a. Perzië die zich in Quanzhou vestigden. Voor de hal staat een beeld van Ibn Battuta, een wereldreiziger uit Marokko, die in 1346 in Quanzhou arriveerde, er een jaar verbleef, en via zijn reisverhalen China bekend maakte.

Andere musea

In Quanzhou zijn diverse musea te bezoeken. Daaronder zijn naast bovengenoemde het Quanzhou Museum (泉州博物馆, Quanzhou Bowuguan), het China Museum van de Banden tussen Fujian en Taiwan (中國閩台緣博物館, Zhongguo MinTai Yuan Bowuguan), en het Museum van de Geschiedenis van Overzeese Chinezen (华侨历史博物馆, Huaqiao Lishi Bowuguan).

Qingjing Moskee

Zo rond 625 zouden twee discipelen van Mohammed op een koopvaartschip mee zijn gekomen naar Quanzhou en zij waren de eersten die de Islam verkondigden; ze zijn begraven in de Ling-heuvel. Eens woonden er 10.000 mensen uit Perzië, Syrië en Zuidoost-Azië in het zuiden van de stad. De meesten waren moslims. Hierdoor telde Quanzhou in zijn bloeiperiode verschillende actieve moskeeën. De Qingjing (Zuiverheid) Moskee (清淨寺, Qingjingsi) uit 1009 is gebouwd naar voorbeeld van een moskee in Damascus. Hij is in 1310 in Perzische stijl gerenoveerd. Er resten nog de poorten, het Fengtian Altaar en de Mingshan Hal. Op de hoofdpoort is het Terras van het Bekijken van de Maan. Hier werd de begindatum van de Ramadan bepaald en afgekondigd. Van de zaal met het Fengtian Altaar zijn slechts vier stenen muren en enkele pilaren overgebleven. Achter het altaar is de (in de 20e eeuw herbouwde) Mingshan Kamer, met muren ingelegd met citaten uit de koran in het Arabisch uit de Song- en Yuan-dynastie. In de noordmuur is een keizerlijk edict uit 1407 waarin de islam wordt genoemd als beschermde religie. In de moskee is een kleine expositie met uitleg in het Engels over de moslims en de islamitische gewoonten.

De moskee staat aan de Tumen Straat, in een buurt waar nog steeds enkele duizenden moslims wonen. Vaak zijn het nazaten van de immigranten en hebben ze Chinese namen aangenomen (o.a. Pu, Xia, Guo, Ding, Ma, Lin). In 2009, precies 1000 jaar na de eerste moskee, is naast de oude gebouwen een nieuwe, moderne moskee geopend.

Guandi Tempel

De fraai gedecoreerde Guandi Tempel (关帝庙, Guandi Miao) staat iets ten oosten van de Qingjing Moskee. De van buiten uitbundig versierde tempel is gewijd aan Guan Yu, een gedeïficeerde krijgsheer uit de periode van de Drie Rijken, die geworden is tot de God van de Krijgskunst. De tempel wordt druk bezocht door jong en oud en men brandt er wierookstaven om kracht te krijgen bij moeilijke taken en beslissingen.

Houcheng Jie

Tussen de Qingjing Moskee en de Guandi Tempel is een straatje met daaraan veel antiek- en curiosawinkeltjes en stalletjes. De straat komt bij een gracht. Als u de brug over gaat komt u op een straatje met antiek- en meubelwinkels en daarachter een straatje met galeries met (reproducties en namaak-) schilderijen.

Mazu Tempel

Tianhou of Mazu is de Godin van de Zeevaarders en dus is de Mazu Tempel (妈祖宫, Mazu Gong) in Quanzhou al eeuwenlang een drukbezochte tempel.

Qingyuanshan

Circa 3 km ten noorden van Quanzhou is de Qingyuan-heuvel (清源山), met talrijke grotten en bronnen, stenen tempels, gedenktekens en fraaie voorbeelden van in rots gegraveerde kalligrafie, vele uit de Song-dynastie. Aan de westkant staat de Laoyunyan (Rotsbeeld van de Oude God), een vijf meter hoog stenen beeld van Lao Zi, de stichter van het Daoïsme, uit de Song-dynastie. Vanaf de top van de Qingyuanshan heeft u een fraai uitzicht over het omringende platteland.

Lingshan

Nog iets verder naar het noorden is de Ling-berg (灵山). Op de top is de 50 ton wegende ‘Bewegende Rots’, die door zijn vorm tot wiebelen is te brengen. Op de helling van de Lingshan is een tweetal Arabische graftombes (灵山伊斯兰教圣墓, Lingshan Yiselan Jiao Shengmu). Dit zouden de tombes zijn van twee discipelen van Mohammed die gezonden waren om de Chinezen te bekeren. De tombes dateren uit het einde van de Zuidelijke Song-dynastie. Zij worden door de plaatselijke islamitische gemeenschap vooral tijdens het Festival van Corban (Kleine Bairam Festival) bezocht. Het zijn geen gewone graftombes, maar ze beschikken over een unieke architectonische stijl met een moskee ervoor.

Huabaoshan

De Huabiao-berg (花表山) ligt 5 km ten zuidwesten van Quanzhou. Aan de voet staat de kleine Cao An Tempel (草庵寺, Cao’ansi). De iconografie van de tempel toont manicheïstische invloed. Het Manicheïsme (een mengeling van Zoroastrisme, Christendom en volksgeloof uit het Midden-Oosten) kwam in de 7e eeuw langs de Zijderoute naar China. De tempel is tijdens de Song-dynastie voor het eerst gebouwd. Er is ook een bas-reliëf van een manicheïstisch figuur.

Jiurishan

De Jiuri-berg (九日山) ligt in een westelijke voorstad, 5 km van Quanzhou, aan de noordelijke oever van de Jinjiang. De berg is vanaf de Tang-dynastie een geliefkoosde plek voor kluizenaars om zich terug te trekken. Hij was vroeger bezaaid met tempels. Er is nog een groot Boeddhabeeld van 6 meter dat waarschijnlijk uit de 10e eeuw stamt. De rotsen zijn bedekt met inscripties die om gunstige windrichting vroegen voor de boten die zouden uitvaren.

Bruggen

De Luoyang Brug (洛阳桥, Luoyang Qiao) uit 1059 overspant de Luoyang-rivier, 10 km ten noordoosten van Quanzhou. Hij biedt toegang tot Hui’an, dat sinds de 10e eeuw beroemd is vanwege zijn steengraveerders. Langs de 834 meter lange brug en aan beide uiteinden staan prachtige voorbeelden van hun ambachtskunst.

De Brug van Vijf Li (五里桥, Wuli Qiao) gebouwd tussen 1138 en 1151. Hij is meer dan 2000 meter lang en was in de Middeleeuwen de langste stenen brug ter wereld.

De Vliegende of Fu Brug (浮桥, Fu Qiao) ligt ten westen van Quanzhou en overspant de Xun-rivier. Hij is meer dan 270 meter lang en 5½ meter breed en is in 1160 gebouwd.

Graftombe van Koxinga

Te Na’an, ongeveer 25 km ten noordwesten van Quanzhou ligt de graftombe van Zheng Chenggong (Koxinga). Hij was een piraat die zich in het midden van de 17e eeuw bij de verslagen Ming-strijdkrachten schaarde. Hij bestreed de Manzu’s en veroverde in 1662 met 800 oorlogsschepen Taiwan op de Nederlanders.

TOURS MET QUANZHOU

Maatwerk tours

afhankelijk van uw wensen
naar eigen wens