ZOEKEN:

Veel boeddhistische tempels in China zijn gebouwd en ingericht volgens een algemeen patroon.

De ingang ligt aan zuidkant. Een Geestenscherm (1) beschermt de tempel tegen boze geesten. Achter het scherm of aan weerszijden van de ingang staan twee stenen leeuwen of andere dieren (2). In de Voorzaal staan gewoonlijk twee Hemelwachters (3). Hierna komt u bij de toegangspoort (4). Hierachter is een binnenplaats met een Klokkentoren en een Drumtoren (5).

Daarna komt u in de Zaal van de Hemelse Koningen (7). Hier staan in de hoeken vier reusachtige en vreesaanjagende lokpala’s (8). In het midden is de dikke, lachende Maitreya, de toekomstige Boeddha (9). Achter Maitreya is een scherm (10), met daarachter de boshisattva Wei Tuo, de krijgsachtige beschermer van het Boeddhisme (11).

Via weer een binnenhof bereikt u de hoofdzaal van de tempel. Deze wordt vaak aangeduid als de daxiong baodian, de Zaal van de Machtige Schat. Een centrale plaats wordt ingenomen door Sakyamuni, de historische Boeddha (15). Aan weerszijden van de Boeddha’s staan vaak arhats (13), leerlingen van Boeddha. Soms staan de twee belangrijkste leerlingen (14), Ananda en Kacyapa, naast de drie Boeddha’s. Links en rechts zijn de wanden versierd met schilderingen over het leven van Boeddha of staan er rijen met arhats of luohan (18), volgelingen van Boeddha. Achter de drie Boeddha’s is een scherm (16) en daarachter vinden we vaak Guanyin (17), de Godin van Genade. Aan weerszijden van de hoofdzaal zijn soms gastenverblijven (19) te vinden.

Vervolgens komt u weer op een binnenhof die ook via zijingangen (20) is te bereiken. U bereikt de Zaal van de Wet (21), de zaal waar de gebedsdiensten worden gehouden. Aan weerszijden zijn soms rijen arhats, soms is er een bibliotheek met tekstrollen (22). Centraal in de zaal ziet u een of meerdere Boeddha’s (23). Daarachter is weer een scherm (24) en daarachter staat in sommige tempels een pagode (25). Rondom de Zaal van de Wet zijn de woonverblijven van de monniken (26). In sommige tempels zijn er aparte gebouwtjes voor bodhisattva’s met een speciale functie (28) en is er een (kruiden-) tuin (29).

tempelbouw

 

<- Geestelijk leven