ZOEKEN:

dep-arr-cardDe Chinese controle en douane werken als volgt. U moet voor (u krijgt de formulieren in het vliegtuig) of bij aankomst in China twee formulieren invullen:

  • een ‘Passenger’s Health Declaration‘, deze moet soms worden afgegeven; vaak wordt er niet naar gekeken, tenzij een warmtecamera iets bijzonders opmerkt.
  • een ‘Arrival/Departure Card‘, waarvan u het eerste deel afgeeft bij de paspoort- en visumcontrole en het tweede deel tot vertrek bij u moet houden (of bij vertrek een nieuwe invult).

De Chinese controle werkt in het algemeen overigens zeer ontspannen en grensformaliteiten nemen niet heel veel tijd in beslag. Wel kan de rij wachtenden bij de paspoort- en visumcontrole soms lang zijn. Tegenwoordig moet je, via zelfbediening, ook een foto en vingerafdrukken maken (mensen ouder dan 70 zijn hiervan vrijgesteld).

Na de paspoortcontrole pikt u uw grote bagage op en passeert u de Chinese douane. Vaak worden de claimtags gecheckt. Grondige bagagecontroles komen niet heel veel voor.

Volgens de Chinese douanevoorschriften mag u 400 sigaretten of een vergelijkbare hoeveelheid shag/pijptabak invoeren, 2 liter alcoholica en 1 fles parfum. Het meebrengen van vers fruit is verboden. En vanzelf gelden de gebruikelijke verboden ten aanzien van drugs en wapens.

Bij het verlaten van China zou u problemen kunnen verwachten als u zonder de juiste papieren antiek wilt uitvoeren. Antiek (alles ouder dan 100 jaar) mag alleen geëxporteerd worden indien het bewijs van toestemming tot uitvoer voorzien is van een rood lakzegel en u een officieel aankoopbewijs kan overleggen.

Hongkong is nog geen China

Ook na de hereniging met China is de grens tussen beide gebiedsdelen blijven bestaan. U moet dan ook opnieuw door de douane wanneer u van Hongkong naar China reist.

Voor de terugkeer naar Nederland geldt dat u goederen tot een waarde van € 175 belastingvrij in Nederland mag importeren vanuit landen buiten de Europese Unie (zie www.schiphol.nl voor meer informatie).