ZOEKEN:

QUFU 曲阜

Qufu is een provinciestadje in Shandong, ten zuiden van Beijing en niet ver van de Taishan. Opvallend is dat 20% van de bevolking de achternaam ‘Kong’ heeft. Deze mensen beweren afstammelingen te zijn van de grootste wijsgeer uit de Chinese geschiedenis, Kong Fuzi (551-479 v. Chr.), in het westen beter bekend onder de door missionarissen verbasterde naam Confucius. Qufu is zijn geboorte- en sterfplaats.

QUFU-KONGJIA03-K2002Het Confucianisme heeft een enorme invloed op de Chinese cultuur gehad, meer als een gedragscode die hiërarchische relaties omschreef dan als een religie. Het leerde dat de zoon de vader moest respecteren, de vrouw haar man, een onderdaan de heerser en de lagere de hogere. De essentie van Confucius’ leerstukken zijn gehoorzaamheid, respect en onbaatzuchtigheid – werken voor het gemeenschappelijk goed.

Qufu verwierf de status van een heilige plaats. Confucius’ nakomelingen konden zich tot in het begin van de 20e eeuw in diverse keizerlijke gunsten verheugen. Zo hoefde de Kong-familie nooit belasting te betalen of enige vorm van handarbeid te verrichten. De Hertog van Kong was een feodale heer. In Qufu herinnert er nog veel aan de macht van Confucius en de familie Kong.

Confucius Tempel

De Confucius Tempel was oorspronkelijk een eenvoudige herdenkingszaal, maar heeft zich ontwikkeld tot een complex van 40 ha, dat 1/5 van de totale omvang van Qufu beslaat. In totaal bevat de tempel 466 zalen, paviljoenen en zuilengalerijen. De tempel is erg sfeervol, met zijn pijnbomen en cipressen en vele stenen tafelen op bixi, draak-schildpadden die legendarisch zijn vanwege hun kracht. De tafelen te Qufu staan bekend om hun prachtige kalligrafie.

De kern van het complex is de Dacheng Zaal, 31 meter hoog op een wit marmeren terras. De zuilen waren zo prachtig gemaakt dat zij volgens de overlevering met zijde bedekt moesten worden toen de keizer naar Qufu kwam, omdat hij vond dat de Verboden Stad de vergelijking niet kon doorstaan. De zaal werd gebruikt voor riten ter ere van Confucius, aan het begin der seizoenen en op de verjaardag van de leermeester. Het geluid van trommels, bronzen klokken en muzikale stenen weerklonk uit de zaal terwijl tientallen ambtenaren in zijden gewaden zich afgaven met ‘gedistingeerd dansen en zingen’ bij toortslicht.

Kong Residentie

Naast de tempel ligt de Kong Residentie. Het huidige complex dateert uit de 16e eeuw. Het is een netwerk van 460 zalen, kamers, salons en altaren. De residentie is de meest luxueuze van het aristocratische leven in China en geeft de enorme macht aan die de Kong-familie vroeger had.Qufu-Konglin01-tombe-Confuc

Vanaf de Han-dynastie tot en met de Qing-dynastie werden de afstammelingen van Confucius in de adelstand verheven en kregen zij privileges van de keizers. Door de keizerlijke bescherming die deze familie genoot, heeft deze residentie de oorlogen en opstanden overleefd die de rest van China eeuwenlang hebben geteisterd.

Confucius Woud

Via de Trommeltorenweg en door de prachtige Boog van de Eeuwige Lente bereikt u het Confucius Woud, het grootste door mensenhanden gemaakte park in China en de best onderhouden begraafplaats. Het beslaat 200 ha en wordt afgesloten door een muur van 10 km lengte.

Hier zijn de grote wijsgeer en al zijn afstammelingen begraven. Er zijn meer dan 20.000 bomen, pijnbomen en cipressen. De tumulus van Confucius zelf is een eenvoudige heuvel van zes meter hoogte.

TOURS MET QUFU

Maatwerk tours

afhankelijk van uw wensen
naar eigen wens