ZOEKEN:

YINCHUAN 银川

Yinchuan, de hoofdstad van de kleine provincie Ningxia Hui in het noordwesten, ligt tussen twee rivieren die onderdeel vormen van de Gele Rivier, in het midden van een uitgestrekte vlakte en op 1100 meter hoogte. Ten westen van de stand liggen de Helanshan. De stad met de bijbehorende gebieden heeft 1,1 miljoen inwoners, in de stad zelf wonen circa 500.000 mensen, waarvan ongeveer 20% behoren tot de islamitische Hui. Er is zeer weinig neerslag en in de lente en herfst zijn er perio­diek zandstor­men.

Yinchuan is een eeuwenoude buitenpost om het Chinese rijk te verdedigen tegen de noordelijke barbaren. De stad bestond reeds onder de Qin-dynastie (221-207 v.Chr.) en ligt vlakbij nog bestaande delen van de Grote Muur. Tijdens de Tang-dynastie (618-907) heette de stad Yinhan. Het was als Xingqinfu de hoofdstad van de Xixia-dynastie (1038-1227), die in de Song-dynastie over het noordwes­telijk deel van China heers­te. Deze dynastie werd gedomineerd door een Tibe­taanse stam, de Dangxiang, afkomstig uit Qinghai en Noordwest-Sichuan. Xixia werd in het begin van de 13e eeuw onder de voet gelopen door de Mongoolse hordes van Djenghiz Chan.

Haibao Tempel & Pagode

Yinchuan-Haibaota-tempel02-De fraaie Haibao (Zeeschat) Tempel ligt net ten noorden van de stad. De tempel is zeer sfeervol en bevat de gelijknamige pagode die in de volks­mond ook bekend staat als de Noordelijke Pagode (Bei Ta). De pagode stamt oorspronkelijk uit het begin van de 5e eeuw, is in 1739 vernietigd door een aardbeving, maar in 1771 in haar oorspronke­lijke stijl her­bouwd. De bakstenen pagode is 54 meter hoog, staat op een vier­kante basis en is gebouwd in pavil­joen­stijl. Van buiten telt de pagode elf verdiepingen, van binnen zijn er slechts negen. De pagode zelf is gebouwd in de vorm van een Maltezer kruis, een in China hoogst onge­brui­ke­lijke vorm voor een pagode in pavil­joenstijl. Bij de ingang tot de eerste verdieping is een kleine gebedskamer aan de achterkant met een gewelf dat uit­komt op een nis met een arhat. Aan beide kanten hiervan zijn stenen trappen die naar de top van de pagode leiden. Er is een gewelf in het centrum van elke verdieping en valse nissen aan beide kanten hiervan. Vanaf de pagode heeft u een mooi uit­zicht op de stad Yinchuan en op rijstvelden. Bovenop de pagode staat een stupa, bedekt met groen-geglazuurde tegels. Een brug aan de achter­kant verbindt twee zalen, de Wei Tuo en de Wo Fo Zaal, die beide op dezelfde basis als de pagode staan. Voor de pagode staan de Daxiong Hal en de Hemelse Koning Hal.

Chengtian Klooster & Pagode

In het zuidwesten van de stad staat het fraaie complex van de Chengtian Si. Het is een van de meest belangrij­ke boeddhistische heiligdommen uit de Xixia. De pagode staat ook bekend als de Westelijke Pagode (Xi Ta). Ze is rond 1050 gebouwd, toen de Xixia-dynas­tie op zijn hoogte­punt stond. De eerste keizer van het rijk was juist overleden en zijn zoon en opvolger Yizhong was slechts één jaar. Om te tonen dat Boeddha de keizer steun­de liet de keize­rin-weduwe de Chengtian Pagode oprichten. De octagonale pagode is 65 meter hoog, staat op een vierkante basis en heeft van buiten 13 en van binnen 11 verdiepingen. Hij wordt bekkroond door een peervormige stupa. Vanaf de top heeft u een mooi uitzicht over de stad.

Ningxia Museum

In de klooster­ge­bouwen van Chengtian is het Museum van het Ningxia Hui Autonome Gebied, met ten­toon­stel­lingen over de histo­rie van Xixia, volkenkunde, de histo­rie van Ningxia en een tentoon­stelling over prehisto­ri­sche rotsin­scripties.

Klok & Drum Toren

De Klok & Drum Toren (Gulou) uit 1821 staat in het midden van de stad, op de hoek van de Jiefang Jie en de Gulou Jie. Het gebouw van drie verdiepingen staat op een hoog platform. Van noord naar zuid en van oost naar west zijn overwelfde gangen en op de hoeken van het paltform zijn paviljoenen.

Ningyuan Tuin

De Ningyuan Yuan ligt tussen de Drum Toren en het Jade Keizer Paviljoen. Het is een aangenaam park. Het meer heeft witmarme­ren beelden. De Xingqing Hal bevat een grote muurschildering, die een beeld geeft van het Xixia Rijk. Rechts van de hal staan twee fraaie, via een gang met elkaar verbonden, pavil­joenen. De gang wordt de Hanmo (Kalligrafie Gang) genoemd vanwege de 37 stuks geïnscribeerde kalligrafieën.

Jade Keizer Paviljoen

Het vier eeuwen oude Jade Keizer Paviljoen (Yuhuang Ge) staat ten oosten van de Drum Toren, op de kruising van de Jiefang Jie en de Yuhuangge Jie. Het is een poortgebouw met daarboven een klassieke hal en aan weerszijden paviljoenen. In de hal is een bronzen beeld van de Jade Keizer.

Zuid Poort

De Zuid Poort (Nanmen) of Naxun Toren staat in het zuidoosten van de stad. Het is een traditionele poort met daarop een hal en lijkt een beetje op de Tian’anmen (de Poort van de Hemelse Vrede) in Beijing en heeft ook een Mao-portret. Tegenover de poort is een groot plein.

Nanguan Moskee

De Nanguan Moskee wordt ook wel de Great Mosque of de Zuide­lijke Poort Moskee genoemd en staat vlakbij de Zuid­poort. Het is de grootste moskee van de stad. Hij dateert uit 1981 en is in Arabische stijl gebouwd. Op de moskee zijn vijf ui-vormige dommen, de grote in het midden heeft op de top een halve maan. De moskee heeft twee verdiepingen, boven een grote gebedshal die bijna 1000 gelovigen kan bevatten en beneden een kleine gebedshal en de woonverblijven van de iman. Voor de moskee is een enorme fon­tein.

Zhongda Moskee

De Zhongda Moskee is in traditionele Chinese stijl gebouwd.

Yuehaiwan Waterpark

Om het klimaat in het droge Yinchuan te verbeteren is het in 2016 geopende Yuahaiwan Waterpark aangelegd. Het omvat een gebied van 33 ha, met daarin een groot meer met een west-eiland en een oost-eiland en een centraal plein.

Shuidonggou

Yinchuan-Shuidonggou01Ten zuidoosten van Yinchuan, aan de overkant van de rivier, ligt Shuidonggou. Het is het best bewaard gebleven opgraving uit het paleolithicum langs de Gele Rivier. Het laat zien dat hier meer dan 30.000 jaar geleden mensen woonden in een fort-achtige nederzetting met muren en torens. De erosie van de wind heeft in duizenden jaren zijn werk gedaan en er zijn grillige resten gebleven. Op het terrein zijn hutten nagebouwd om een indruk te bieden van het dagelijkse leven. Vlakbij Shuidonggou buigt de Grote Muur oostwaarts af.

Grote Muur

Vlakbij de stad bevinden zich enkele interessante delen van de Grote Muur (Changcheng). Naar het westen toe beschermt de muur de noor­delijke oever van de Gele Rivier. Hij volgt de loop van deze rivier stroomopwaarts tot in de provincie Gansu. Naar het oosten toe slingert de muur zich net binnen de grens­lijn met Binnen-Mongolië tot in de provincie Shaanxi.

Qin Muur

De muur uit het Qin Rijk ligt in militair gebied en dat is niet open voor bezoekers. Deze muur werd gebouwd rond 300 v.Chr. in de periode van de ‘Strijdende Staten’. De muur was van aangestampte aarde gebouwd en er zijn slechts resten over die één tot drie meter hoog zijn. Op elke 200 of 300 meter stonden wachttorens, de afstand zover een boog reikte. Er zijn sporen gevonden van vuren, die dienden om te waarschuwen bij aanvallen.

Guyuan Great Wall (2)Ming Muur

De Ming Muur bestaat uit verschillende stukken. De He Dong Muur (Muur ten Oosten van de Rivier) is 190 km lang en ligt ten zuidoosten van Yinchuan. De Xiguan Muur is 40 km lang en begint bij Daba, nabij Qing­tongxia, en loopt dan noordwaarts parallel aan de westoever van de Gele Rivier naar de Sanguan Pas (Sanguankou), dat 40 km ten westen van Yinchuan ligt. Het bouwwerk uit de Ming-dynas­tie loopt hier parallel aan de Helanshan en sluit aan op deze natuurlijke defensie. De muur is gemaakt van aangestampte aarde, een soort leem, en bij de wachttorens deels van baksteen. Hij is imposant en fraai om te zien. Het fort van Sanguankou bewaakte de pas door de Helan Bergen, de oude grens tussen China en Mongolië. Door deze pas wist Genghis Khan in 1209 China binnen te komen. Nu ligt Sanguankou op de grens van Ningxia en Binnen Mongolië. De muur bij Daba is ook te bereiken vanuit Wuzhong, dat tegen­over Qingtongxia aan de oostoever van de Gele Rivier ligt.

Baisikou Tweelingpagodes

Vlakbij de Baisi Pas in de Helanshan, circa 45 km ten noord­westen van Yinchuan, liggen de Baisikou Pagodes (Baisikou Shuangta). Ze staan bij een klein traditioneel dorp van 150 inwo­ners. Het laatste stuk van de route naar de pagodes gaat over een rotsi­ge land­weg. De octagonale bakstenen pagodes dateren uit de Xixia en zijn in 1987 geres­tau­reerd. Ze staan 80 meter van elkaar. De ooste­lijke pagode is 38 meter hoog en heeft 13 verdiepingen. Op elke verdieping zijn nissen en relièfs met kwaad kijkende dierekoppen met daartussen de zon, maan en wolken. De top heeft de vorm van een lotus­bloem. De pagode is hol, maar kan tegenwoordig niet meer worden beklommen. De westelijke pagode heeft 14 verdie­pingen. Hij is bijna even hoog, maar lijkt door het ontbreken van nissen dikker. De buiten­kant is ver­sierd met beel­den van Boed­dha op elke verdie­ping. Op de 14e verdieping zijn vier afbeeldingen van de Wachter van de Wet.

Vierkante Pagode

Bij Baisikou ten noordwesten van Yinchuan staat vlakbij de Helanshan een 11 vierkante verdiepingen tellende pagode, die waarschijnlijk ook uit de Xixia dateert.

Rotstekeningen

Mt. Helan (2)Bij de Helan Pas in de Helanshan ten noordwesten van Yinchuan zijn over een lengte van 600 meter meer dan 300 rotstekeningen gevonden. Ze tonen voornamelijk dieren en jachttaferelen. Ze zijn meer dan 2500 jaar geleden gemaakt door lokale nomadische stammen. Op sommige tekeningen zijn ook karakters uit de Xixia te zien. Een deel van de tekeningen wordt tentoongesteld in het provinciale museum, in de Chengtian Tempel in Yinchuan.

Xiao Gunzhong Pas

Circa 25 km van Yinchuan is de Zhongling-berg (Klok-hamer Berg), een kleine piek die er uitziet als een hamer in een klassieke klok. De Xiao Gunzhong Kou (Kleine Rollende Klok Pas) wordt hier aan drie zijden omringd door bergen en biedt een magnifiek uitzicht. Op de bergen zijn sinds de Xixia allerlei tempels en paviljoenen gebouwd, zoals de Helan Tempel, de Laojun Hal, de Guandi Tempel, het Yuwang Paviljoen, het Wancui Paviljoen, het Wanghai Paviljoen, het Zhongling Paviljoen, en een Moskee gebouwd door een missionaris uit Yemen.

Xia Tombes

Yinchuan-Xixia01Het Westelijke Xia Mausoleum (Xixia Wangling) is een complex van 79 graftomben op een gebied 10 km van noord naar zuid en 4 km van oost naar west, circa 35 km ten westen van Yinchuan. De tomben liggen schilderachtig op een vlakte ten westen van de Helan Ber­gen. Er zijn 9 tomben van keizers en 70 graven van edelen, waarvan er 3 zijn opgegraven. De grafvond­sten zijn te zien in het provinciale museum in Yianchuan.

In de 11e eeuw begon koning Li Yuanhao, de stichter van het Xixia Rijk, met de bouw. Naar de tombe van Li Yuanhao en die van Li Deming (de vader van Yuan­hao) is het van Yinchu­an circa een half uur rijden. De tomben lijken op piramiden en zijn gemaakt van een soort leem en waren omringd door muren en wachtto­rens. Ze waren eens bedekt met geglazuurde tegels, maar zijn na de Mongoolse verovering van de Xixia van hun versie­ringen ont­daan. Ook veel bovengrondse constructies zijn toen verwoest. In de tomben ziet u gaten, daarin zijn tijdens de bouw houten palen aange­bracht en daarna ver­wijderd om graf­schenning te voorko­men. Voor de tombe van Li Yuanhao stonden mooie beelden van de Moeder Godin; deze beel­den bevin­den zich nu in het museum in de Chengtian Tempel in Yinchuan. Tussen de tomben zijn enkele recen­te graven te vinden; het gebied zou een goede ‘fengshui’ hebben.

Hui begraafplaats

Vlakbij de tombe van Li Deming is een begraafplaats die in 1990 is geopend en waar vooraanstaande Hui zijn bijgelegd.

Hongfo Pagode

De Hongfo Pagode staat 15 km ten noordwesten van Yinchuan, in het Helan District. De pagode is gebouwd in het Xixia Rijk (1038-1227). De 25 meter hoge Hongfo Pagode stond oorspronke­lijk binnen een boeddhistisch klooster. De bovenste helft van de pagode heeft Lamaïstische (Tibetaanse) stijlelemen­ten. De top van de pagode helt bijna 2 meter schuin en is deels afge­broken.

In 1990 werden bij restauratiewerkzaamheden in de pagode vele unieke overblijfselen uit de Xixia gevonden. Daaronder waren Boeddhabeelden en geschilderde Boeddhakoppen, meer dan 1000 fragmenten van drukplanken met boeddhistische teksten in het schrift van de Xixia, tien tanka’s (boeddhistische schilderin­gen) en andere schilderijen op zijde.

Shahu Meer

Circa 56 km ten noorden van Yinchuan ligt het ‘Sand Lake‘, een groot en fraai meer midden in een woestijngebied. Bij het meer zijn allerlei voorzieningen voor dagjesmensen. Per boot kan er een tocht gemaakt worden op het water. Aan de overkant ligt een strand met zandduinen.

108 Pagodes

Ningxia-pagodes-ZHDe 108 pagodes staan op de helling van de Xiakou-berg, ten westen van de Gele Rivier bij de stad Qingtongxia, circa 70 km ten zuiden van Yinchu­an. De 108 pagodes zijn geformeerd in een driehoek met een rij van 19 pagodes beneden en daarbo­ven 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 5, 3 en 3 pagodes en bovenaan een Tibe­taanse stupa. De pagodes in de onderste zes rijen hebben de vorm van vazen, de twee rijen daarboven de vorm van fles­sen, en die van de drie rijen daarboven zijn octagonaal. De pagodes zijn wit, maar hebben sporen van kleurige beschildering. Langs de twee zijden van de driehoek gaan trappen omhoog. Het is onbe­kend hoe oud de pagodes zijn, maar in de Ming (1368-1644) werden ze al als zeer oud beschouwd. De stijl van de pagodes doet denken aan die in de Miaoying Tempel in Beij­ing, die dateert uit de Yuan (1279-1368), men neemt echter aan dat ze in de Xixia zijn gebouwd.

TOURS MET YINCHUAN

Maatwerk tours

afhankelijk van uw wensen
naar eigen wens