ZOEKEN:

Shang (16e-11e eeuw v.Chr.) 商

Anyang-Yinxu-K2011-(28)02-ShangDe Xia werden vanaf de 16e eeuw v.Chr. overvleugeld door de Shang. Onder de Shang was er een verdere ontwikkeling van de landbouw en de veeteelt. De boeren verloren echter steeds meer hun onafhankelijkheid ten gunste van de aristocratische clans. Er ontstond een sacraal omlijst koningschap, met de stad Anyang als centrum.

Op cultureel gebied bereikte vooral het gieten van bronzen, symbolen van adellijke macht, een hoog niveau. Ook dateren uit de Shang de eerste voorbeelden van het Chinese schrift: pictogrammen op orakelbeenderen, schildpadschilden en bronzen. Hieruit valt o.a. op te maken dat de elite zijn voorouders vereerde.

<- Xia | Geschiedenis tot 1949 | -> Zhou