ZOEKEN:

Noordelijke Song (960-1127) 北宋

10-Song-NoordDe stichter van de Song-dynastie was een generaal van de Latere Zhou, die in 960 als keizer Taizu de troon in Kaifeng besteeg. Zijn grootste probleem was de regionale machthebbers en de militairen onder centraal gezag te krijgen. Door een combinatie van geweld en diplomatie lukte hem dat. Daarbij had hij het voordeel dat op dat moment de dreiging van de Liao minder was.

Taizu werd in 976 opgevolgd door zijn broer, keizer Taizong. Deze slaagde erin het zuiden in te lijven en China weer te herenigen. Ook wist hij door een hervorming van het bestuurssysteem de macht van de militairen in de provincies verder in te dammen ten gunste van centraal gecontroleerde civiele bestuurders.

De Noordelijke Song raakte in het begin van de 12e eeuw echter in de problemen toen een reeks zwakke heersers samenviel met een hernieuwde expansiedrift van de rijkjes in het noorden en er onrust in het rijk ontstond door een grote belastingdruk op de bevolking.

Outlaws of the Marches 水浒传

Chuandixia48-film-K2004De roman Shui Hu (‘Water Margin’, ‘Verhaal van de wateroever’) is een van de vier meest bekende klassieke romans in China. Het boek dateert uit de 13e eeuw. Het verhaal speelt eerder, in de Song en vertelt hoe een groep van 108 buiten de wet gestelden bijeenkomt aan de waterkant aan de voet van Liangshan, rebelleert, zich overgeeft aan de Song en vecht tegen buitenlandse invallers. Het is deels gebaseerd op historische feiten; Song Jiang en zijn 35 kompanen waren bandieten die op ingenieuze wijze overvallen pleegden in Jiangsu. Later gaven ze zich over aan het gezag en kregen amnestie kregen. De verhalen zijn humoristisch en levendig. Wat aansprak is dat Song Jian, Wu Song en de andere schelmen corrupte bestuurders beroofden en belachelijk maakten en dat ze meesters waren in de krijgskunst. De roman verscheen in een periode waarin de Han-Chinese bevolking door de Mongoolse Yuan werd overheerst. Op basis van de roman zijn er heel veel hervertellingen geweest en zijn er opera’s, tv-series, films en games gemaakt. De Shui Hu is nog altijd populair in China. 

<- Vijf en tien | Geschiedenis tot 1949 | -> Xixia