ZOEKEN:

Jin (1115-1234) 金

Jin-Jurchen_woodblock_printIn 1115 maakten de aan de Liao ondergeschikte Jurchen of Nüzhen (女真) in Manzurije zich onafhankelijk. Zij sloten een verbond met de Song tegen de Liao en slaagden er in in 1125 de Liao te overwinnen. Vervolgens keerden de Nüzhen zich tegen de Song en namen in 1127 de hoofdstad Kaifeng in. Het rijk van de Nüzhen, de Jin-dynastie, omvatte nu Manzurije en een groot deel van Noord-China.

Het bestuur werd gestoeld op de instellingen van de Tang en de Song. Hoewel de belangrijkste posten bezet werden door Nüzhen, werden ook vele bekwame en ervaren Chinezen en Qidan ingeschakeld. De economische basis van het rijk was de landbouw, waarbij de Nüzhen in militaire landbouwkolonies over de veroverde gebieden waren verdeeld en vele krijgsgevangenen als slaven werden gebruikt. Het Jin-rijk kreeg van zowel Xixia als Korea tribuut, terwijl de Zuidelijke Song een jaarsom betaalde als prijs voor de vrede. De cultuur van de elite onder de Jin was Chinees, gebaseerd op de tradities van het Song-hof.

<- Liao | Geschiedenis tot 1949 |-> Zuidelijke Song