ZOEKEN:

China onder Hua Guofeng (1976-1980)

1976-Hua-GuofengHoewel men onder de formele leiding van Hua Guofeng de handen ineen had geslagen om de radicalen te kunnen verwijderen, betekende dat nog niet dat er eenstemmigheid was over de koers die China moest gaan varen.

De jaren van 1976-1980 gaven dan ook een verwarrende mengeling van terugkeer naar het beleid van vóór de Culturele Revolutie, retoriek uit de Culturele Revolutie-tijd en nieuwe hervormingen te zien. De meeste slachtoffers van de Culturele Revolutie werden gerehabiliteerd, waaronder Deng Xiaoping.

1978-Vier-ModerniseringenDe in 1975 aangekondigde Vier Moderniseringen werden officieel beleid en in zeer ambitieuze doelstellingen vertaald. Landbouw en zware industrie zouden snel moeten groeien. De broekriem moest aangehaald blijven, om de voor deze groei benodigde investeringen op te kunnen brengen.

De nieuwe grondwet die in 1978 werd aangenomen moest een einde maken aan de wetteloosheid en rechtswillekeur van de Culturele Revolutie en sloot grotendeels aan bij een eerdere versie uit 1954. Allerlei maatschappelijke organisaties die vóór de Culturele Revolutie het maatschappelijk draagvlak van de regering hadden verbreed, werden nieuw leven ingeblazen, zoals de kleine niet-communistische politieke partijen, de vakbondsfederatie, de vrouwenfederatie en de jeugdliga.

1977-Deng-terugAl snel bleken diepgaander ombuigingen in het beleid noodzakelijk om de gestelde economische doelstellingen te kunnen halen. Hiertoe moesten ook vakkundiger mensen de touwtjes in handen krijgen. De louter politiek geschoolde leiders moesten zowel in de partij als in de regering steeds meer terrein prijs geven. Hua Guofeng verloor in 1980 eerst het premierschap en vervolgens in 1981 zijn positie als partijleider. In plaats hiervan kwam het beleid in handen van een driemanschap: Deng Xiaoping als de ‘grand old man’ van de Chinese politiek op de achtergrond en zijn protegés Zhao Ziyang als premier en Hu Yaobang als partijleider. Onder hen ontvouwde zich een hervormingsgezind economisch beleid.

<- Bende van Vier | Geschiedenis na 1949 | -> Hervormingen en Open Deur