ZOEKEN:

Volksrepubliek China 中华人民共和国

Herstel en wederopbouw Op 1 oktober 1949 was de Volksrepubliek uitgeroepen, maar het land lag na oorlog en burgeroorlog in puin. Naast de wederopbouw kreeg China te maken met de Korea Oorlog, het eerste grote conflict van de Koude Oorlog. Meer…

Eerste Vijfjaren Plan China werd internationaal geïsoleerd en keek naar de Sovjet Unie als voorbeeld hoe het land te ontwikkelen. In het Eerste Vijfjaren Plan (1953-1957) lag de nadruk daarom op de zware industrie en collectivisatie van de landbouw. Meer…

Grote Sprong Er kwam steeds meer onvrede met het Russische model. Een deel van de partij wilde terug naar de ‘Geest van Yan’an’. Dat betekende ontwikkeling vanuit de boerenbasis. De Grote Sprong Voorwaarts werd in 1958 gelanceerd: Volkscommunes moesten de ruggengraat van China worden en massacampagnes moesten zorgen voor economische groei. Meer…

Hongersnood en herstel De Grote Sprong mislukte en leidde tot hongersnood. De banden met Rusland waren verbroken en in Tibet was er in 1959 een opstand. China was in een grote crisis. Daarop trokken meer pragmatische leiders de macht naar zich toe en langzaam herstelde de economie zich onder leiding van de partijkaders een beetje. Meer…

Culturele Revolutie De Mao-stroming vreesde voor afglijden naar ‘revisionisme’ en reageerde met een massa-beweging waarin de studenten de hoofdrol kregen: de Culturele Revolutie. Massaal trokken Rode Gardisten naar Beijing en voerden fel campagne tegen alles wat oud was of met het Westen te maken had. Rond Mao Zedong ontstond een cultus. Het leger stabiliseerde de campagnes. Meer…

Staatsgreep en opening Het leger, vooral legerleider Lin Biao, had te veel macht en de partij damde deze in. Lin moest van het toneel verdwijnen. China opende zich o.l.v. Zhou Enlai weer een beetje naar buiten, ontving Nixon en werd lid van de VN. Meer…

Bende van Vier De radicale stroming o.l.v. Jiang Qing, de vrouw van Mao, probeerde via campagnes de opkomende gematigde stroming in te dammen. Nadat Mao in 1976 overleed, werd duidelijk dat iedereen genoeg had van de radicale politiek. Jiang Qing en haar companen werden als Bende van Vier veroordeeld. Meer…

China onder Hua Guofeng Er kwam een soort ’tussenpaus’ die moest zorgen voor stabiliteit en economische vooruitgang en een einde aan de willekeur van de Culturele Revolutie. Meer…

Hervormingen en open deur In 1978 keerde Deng Xiaoping terug naar het centrum van de macht. Hij voerde een pragmatisch en succesvol beleid van economische hervormingen en liberalisering. Ook kwam er weer meer vrijheid voor het individu. Vanaf 1979 opende China zich ook meer voor buitenlands toerisme. Meer…

Nieuwe problemen Het economische systeem was niet ingesteld op een vrijere economie en daardoor konden nepotisme en corruptie de kop opsteken. Ook was er spanning tussen de macht van de staat en de partij. Meer…

Democratische beweging van 1989 Vooral jongeren, studenten, vroegen om meer liberale hervormingen en vooral ook meer persoonlijke vrijheid. In 1989 kwam het tot massale betogingen op het Tian’anmen Plein in Beijing en die demonstraties werden uiteindelijk met geweld onderdrukt. Meer…

Conservatieve reorganisatie Onder partijleider Jiang Zemin werd het regime weer strakker en autocratischer. Maar tegelijk werd de greep van de politiek op de economie minder en begon een periode van economische groei. Meer…

Technocratisch intermezzo China verkeerde internationaal nog in een isolement. Halverwege de jaren ’90 nam vooral in de grote steden in het oosten de welvaart duidelijk toe. De wereld kon niet meer om China heen. Meer…

China na Deng Premier Zhu Rongji zorgde voor een verdere liberalisering van de economie. Politiek waren deze jaren een soort van patstelling tussen de autocratische en liberale stroming in de partij. Meer…

China nu In 2003 werd Hu Jintao de nieuwe sterke man van China en dat betekende een overwinning voor de meer liberale stroming. In de economie is sprake van steeds meer vrijheid en de groeicijfers zijn indrukwekkend. Op het gebied van persoonlijke vrijheid is er ook veel verbeterd. Maar dat betekent niet dat de politieke vrijheid is toegenomen. Dat China in 2008 de Olympische Spelen organiseert heeft een enorme psychologische betekenis, voor de meeste Chinezen betekent dit de internationale erkenning van een grootmacht in wording en een terugkeer van de trots. Meer…

<- Geschiedenis tot 1949 | Geschiedenis na 1949 | -> Herstel en wederopbouw