ZOEKEN:

Stop alle filosofische principes en religieuze ideeën in een pan, flink roeren, opwarmen totdat het concrete vormen aanneemt, zodat het hapklare brokken worden die een gewoon mens kan verteren. Dat is wat er in de loop der tijd gebeurde. De Chinese goden zijn een soort van hemelse bureaucratie en voor bepaalde problemen ga je naar die ambtenaar en voor andere naar iemand anders. Sommige goden zijn effectief om te zorgen voor mannelijk nageslacht, andere om ziektes te genezen, te slagen voor een examen, te zorgen voor rijkdom, om zeevaarders te beschermen, regen te brengen, enzovoort.

Ieder huis heeft een Keukengod, Zao Jun, en deze brengt jaarlijks, kort voor Nieuwjaar, verslag uit aan de beambten van de Jade Keizer in de Hemel. Vanzelfsprekend krijgt Zhao Jun dan zoetwaren geofferd, zodat het verslag positief zal zijn. Iedere wijk of dorp heeft een Aardegod, Tudi Gong. Hij geeft belangrijke gebeurtenissen in de gemeenschap door aan de Hemel en zorgt voor rust en orde en beschermt tegen kwade geesten. Hij heeft een kleine schrijn en is jarig op de 2e dag van de 2e maanmaand.

Jade-Keizer

Jade Keizer

Helemaal boven in het hemelse hiërarchie staat de Jade Keizer, de opperrechter. Soms zie je hem, gekleed als een keizer, in een tempel. Hij is zo hoog dat stervelingen niet rechtstreeks met hem communiceren. De keizerin van de hemel is Tianhou. Zij heeft een legendarische oorsprong en wordt in Zuid-China vereerd als Mazu. Ze is de beschermster van de vissers en zeevaarders.

Diverse legendarische of historische figuren zijn vergoddelijkt. Guandi was een militaire held uit de Han en is de oorlogsgod en beschermgod voor vele ambachten. Fuxi is de os-temmer; hij zou de dieren hebben gedomesticeerd en vond het huwelijk uit. Shennong vond de ploeg uit en leerde de mensen gewassen verbouwen om te eten en te gebruiken in de geneeskunde. Huangdi was de legendarische keizer die de barbaren versloeg en het kernland van China beschermde, terwijl zijn vrouw de Chinezen leerde zijde te maken en te weven. Dayu vestigde vierduizend jaar geleden de Xia-dynastie. Hij kanaliseerde de Gele Rivier en vond de irrigatie uit.

Vanuit het boeddhisme kwamen ook diverse goden het Chinese pantheon binnen. Natuurlijk zijn er in de boeddhistische tempels de beelden van de historische Boeddha (Amituo Fo), de toekomstige Boeddha Maitreya (Mile Fo, vaak afgebeeld als een dikke lachende Boeddha). Er zijn beelden van Weituo, de beschermer van het boeddhisme en van de 18 Luohan of Arhats, de discipelen van Boeddha. Maar de meest belangrijke godheid is Guanyin, zij is voor de Chinezen wat Maria is voor de Katholieken. Guanyin is de mannelijke bodhisattva Avalokiteshvara, die in China werd getransformeerd tot de vrouwelijke Godin van Genade. Ze wordt soms afgebeeld als in het wit geklede slanke figuur met een wilgentak en een kruik nectar, soms heeft ze de gestalte van een bodhisattva met duizend armen en duizend ogen (het onbegrensde vermogen om haar vereerders ter wille te zijn).

<- Geestelijk leven